Silniční stříkací technika pro vodorovné dopravní značení (VDZ)

Ligraco CZ, s.r.o. » Produkty » Silniční stříkací technika pro vodorovné dopravní značení (VDZ)

 

Firma Ligraco CZ s.r.o. nabízí komplexní řešení pro zákazníky požadující zařízení pro vodorovné dopravní značení. Tato zařízení jsou převážně vyráběna mezinárodními firmami např.: Graco Inc., Titan Tools Inc., Wagner Group GmbH (zařízení pro menší práce – parkoviště, křížovatky, symboly) a CMC srl., Grün GmbH (zařízení pro značení komunikací, letištních ploch, výrobních hal atd.). .

Vodorovné dopravní značení se provádí barvami (jedno nebo dvoukomponentní), stříkanými plasty, strukturovanými plasty, dvoukomponentními plasty. Původní stříkací technika, která využívala nástřik barev pomocí stlačeného vzduchu ustupuje do pozadí a je nahrazována technologií nástřiku vysokotlakého (Airless). Vysokotlaká stříkací technika umožňuje nástřik silných vrstev barev s vyšší viskozitou (případně stříkaného plastu), díky mnohem nižšímu prostřiku je šetrnější k životnímu prostředí.

Varianty vodorovného dopravního značení v jednoduchém nebo dvojitém provedení:

  • hladká čára
  • čára se strukturou (hluková čára)
  • čára s příčným prahem
  • kombinace čáry se strukturou a příčného prahu

Nejnovější technologie používá nástřik vodorovného dopravního značení pomocí dvoukomponentních plastů, které se směšují například v poměru 1 : 1, 98:2.

 

Při volbě daného řešení se zohledňují následující požadavky/podmínky:

  1. použitá technologie - barva nebo plast, jedno nebo dvoukomponentní materiál atd.
  2. místo a prostor použití zařízení  - běžná komunikace, letiště, značení za provozu a jiné
  3. požadavek na výkon - km/měsíc resp. rok, den
  4. konkrétní zpracovávaný materiál - stanovená pravidla dle technické listu - doba zpracovatelnosti materiálu, viskozita a jiné