Stříkací technika

Ligraco CZ, s.r.o. » Produkty » Stříkací technika

Apollo výkonné HVLP

Nízkotlaké vysokoobjemové zařízení - velmi chytrý způsob jak stříkat! Základem každého Apollo HVLP systému je silný a efektivní kompresor - turbína, který dodává vysoký objem vzduchu při nízkém tlaku.

Zobrazit více

Airless stříkací zařízení Tritech T5 a T7

TriTech T5 a T7 jsou navrženy a vyrobeny v nejmodernějším obráběcím centru. Výsledkem přesnosti, efektivity výrobních procesů a dlouhodobé tradice ve výrobě airless stříkacích zařízení je inovace v designu s využitím vysoce kvalitních materiálů.

Zobrazit více

Airless vysokotlaké zařízení

s elektrickým motorem 230V a membránovým čerpadlem s dlouhou živostností. Je určené k používání akrylových barev, latexů, laků, ochranných materiálů proti korozi, emulzí, dvou a více komponentních materiálů a dalších běžných materiálů.

Zobrazit více

Povrchová úprava pomocí stlačeného vzduchu

Nástřik barev pomocí zařízení na stlačený vzduch se používá tam, kde je potřeba dosáhnout maximální kvality povrchu. Pro klasický nástřik stlačeným vzduchem se pro rozprášení barvy používá velký objem vzduchu při tlaku 2 – 7 barů. To přináší sice velmi dobré rozprášení barev, ale rovněž příliš vysoký prostřik (ztráty barvy rozptýlené do okolí) a tím menší účinnost přenosu barvy na povrch zušlechťovaný nástřikem.
Pro snížení prostřiku (a vysokých emisí s tím nevyhnutelně spojených) byly vyvinuty technologie nástřiku stlačeným vzduchem: HVLP (High Volume Low Pressure), která používá pro rozprášení barvy velký objem vzduchu o nízkém tlaku (do 1 bar), LVLP (Low Volume Low Pressure), SVLP  (Small Volume Low Pressure) a pod.,která používá pro rozprášení barvy nízký objem vzduchu rovněž o nízkém tlaku. Výsledkem obou metod je malý prostřik a vysoký stupeň přenosu barev na stříkaný povrch.
Výsledný obraz nástřiku je kruhový a jeho šířku lze regulovat přímo na pistoli.

» Airless – nástřik vysokým tlakem

Zařízení pro nástřik materiálů technologií airless rozprašují kapalinu do malých kapiček bez použití stlačeného vzduchu, materiál se pouze protlačuje vysokým tlakem přes úzkou štěrbinu stříkací trysky. Rychlý tok kapaliny pod vysokým tlakem překonává viskozitu a povrchové napětí kapaliny způsobí, že se kapalina po průchodu tryskou rozpráší do oblaku jemných kapiček. Průtok stříkaného materiálu určuje velikost tlaku a velikost trysky.
Zařízeními airless lze aplikovat nátěry bez ohledu na obsah sušiny v materiálu a dokáže.nanést výrazně silnější vrstvu materiálu a minimalizuje prostřik. Je vhodná pro aplikace, u nichž klademe důraz na nástřik silné vrstvy a ne již na konečný vzhled finálního povrchu.
Obraz paprsku je plochý a jeho šířka se reguluje pomocí použití různách velikostí trysek.

Nástřik vysokým tlakem s přídavným vzduchem (airmix, air-combi)

Tato technologie spojuje výhody obou předchozích metod a setkáváme se s ní u různých druhů použití – od povrchových úprav nábytku, vozidel až po těžké ochranné nástřiky. Materiál pod vyskokým tlakem (tlak 240 bar můžeme brát jako mezní hranici, za níž už efekt přídavného vzduchu ztrácí účinnost) přichází do pistole, pří průchodu tryskou dochází k jejímu rozprašování, přidáním dodatečného proudu vzduchu (při tlaku okolo 2,5 bar) do nástřikového paprsku se zlepší rozprášení barvy a tím se oproti technologii airless výrazně zvýší kvalita výsledného povrchu.
Tato technologie staví na nízké spotřebě barev a rozpouštědel a dokáže při výborné kvalitě povrchu pracovat i s náročnějšími materiály, s nimiž by technologie nástřiku stlačeným vzduchem stála před neřešitelným problémem.
Obraz paprsku materiálu je plochý a jeho vlastnosti lze regulovat na pistoli.

Vysokotlaká a nízkotlaká zařízení pro nástřik strukturových povrchů a zrnitých materiálů

Pro aplikace stěrek, omítek, strukturových dekorativních a vyplňovacích materiálů, jak interiérových, tak venkovních se používají zařízení s přídavným vzduchem nebo bez přídavného vzduchu.
Při nanášení materiálů s přídavným vzduchem používáme kruhovou rozprašovací hubici, kterou dosáhneme přesný a stejnoměrný obraz.nástřiku.
Bez přídavného vzduchu zase dostáváme velmi ohraničený paprsek materiálu, takže můžeme provádět nástřik blízko všech stavebních předělů. Šířka paprsku se reguluje přibližováním nebo vzdalováním aplikačního ventilu od stříkaného povrchu.